Tidligere prosjekter

Her finner du en oversikt over noen av de prosjekter vi deltar/har deltatt i.

2016-2018 Krisesenteret i Stavanger med et årlig beløp.

 

 

 

Kunstprosjektet 2015

Skjermbilde 2016-01-20 22.24.57

 

Skjermbilde 2016-01-21 10.03.50 

 Kunstutstilling 1

Vi har i flere år  støttet byprestens arbeid blant rusavhengige kvinner i Sandnes. Hver år bevilget vi penger som skulle gå til å gjøre en ellers tung hverdag litt lysere. På bildet her har byprest Ingeborg fått overrakt sjekken og holder en engasjert takketale.

SDC10742

 

Hver år i april arrangerer vi mannekengoppvisning. Det er denne som gir oss inntekter slik at vi kan støtte bypresten og andre gode formål. Vi har blant annet gitt til Unionens Utdanningsfond og Moldova-prosjektet.


IMG_0855

Her er arrangementskomiteen 2014 etter vel utført job

 

SANSEHAGEN PÅ ÅSEHEIMEN
 fra våren 2008 til våren 2013:

De siste årene vi hadde dette prosjektet fikk vi hjelp fra Sandnes Rotaryklubb til arbeidet i Sansehagen. Da fikk vi kjørt jord på beda ogb  høytrykksspylt hellegangene i hagen, begge deler trengtes i høyeste grad.

Våren 2009: Tirsdag 12. og onsdag 13. mai  var vi igjen på dugnad i Sansehagen
Vi fikset opp slik at det ble fint til 17. mai. På tirsdag var tre soroptimister med. Onsdag stilte seks soroptimister. I tillegg til hadde vi fått med oss fire mannfolk som kjørte/bar jord til beda. Jorda hadde kommunen kjørt opp til Åseheimen, men den skulle fordeles, og da var mannfolka gode å ha! Vi soroptimister lukte, plantet nytt og beskar gammelt, sopte og ryddet i "gangfelta". Vi fikk skryt av både beboere og pårørerende samt ansatte. Alle syntes det var blitt så fint, og var veldig imponert over innsatsen vi la ned.  og som en av beboerne sa, "nå kan dokke sova godt i nått, dokke e goe".


Sansehagen 006  Rigmor Øvstebø Og Turid Lindheim Nilsen 1

Våren 2008: Mandag 16. og tirsdag 17.juni hadde vi vår første dugnad i Sansehagen på Åseheimen.

Sandnes Kommune har overtatt vedlikeholdet I Sansehagen.

BYPRESTEN I SANDNES,

Vårt prosjekt 2007 
- pågår fremdeles

Vi støtter byprestene i Sandnes v/Ingeborg Krager Erikstein . Pengene skal være med på å gi gode opplevelser for å gjøre hverdagen lettere for byens kvinnelige rusmisbrukere. Vi skal i første omgang  bidra med kr. 10.000 årlig i tre år, (2007-2009). Gaven ble veldig godt mottatt av den engasjerte bypresten.

Hanne Keth Qvale , Ingeborg Erikstein Krager Og Elizabeth Holm

SANDNESKLUBBENS PROSJEKT BRASIL 2004 - 2006


Klubben ga kr 5.000,- pr. år i 3 år. Midlene ble gitt til et kvinneprosjekt opprettet av det nåværende styret i organisasjonen ABEFI. Aud Eli, Hanne Keth og Edle har besøkt vårt tidligere kvinneprosjekt i byen Novo Hamburgo i Brasil

NORGESUNIONENS PROSJEKTER:JORDSKJELV-KATASTROFEN PÅ HAITI - 2009

Styret i Sandnesklubben bevilget kr. 5.000,- og på generalforssamlingen 8. februar kom det inn hele kr 3335,-. Et kjempeflott resultat! Pengene - totalt kr. 8335,- er sendt via Soroptimist International Europa.  SIE har kontakt med soroptimister på Haiti, og pengene blir sendt til soroptimistene der. De vet ennå ikke hvor mange av soroptimistene som har overlevd katastrofen. Pengene går til hjelpearbeid blandt kvinner og barn som jo er soroptimistenes hovedsatsingsområder. Vi fikk oppslag i Stavanger Aftenblad om dette.

MOLDOVA-PROSJEKTET - 2009

Sandnesklubben bevilget 5000,- i 2009 til dette prosjektet. Se her for å lese mer om prosjektet.

IINTERNASJONALE PROSJEKTER:SOROPTIMIST INTERNATIONALs fireårsprosjekt 2007-20011:

Project SIerra A family and A Future. Mer informasjon finner du på www.projectSIerra.org eller www.soroptimistinternational.org

 SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF EUROPEs prosjekt:

 Soroptimists go for water.

Mer informasjon finner du her: Soroptimists go for water