MEDLEMSMØTER

Sandnes Soroptimistklubb februarmøtet 2022

Velkommen til februarmøtet i Sandnes Soroptimistklubb

Mandag 14. februar 2022 kl. 19.00 på BådeOg.

 

Program:

Lystenning, opprop og Informasjon fra president Aud Olene.

 

Det er Helse og Miljø som er ansvarlig for kveldens innhold, og vi har satt sammen et spennende program:

Martha Vatnaland, nestleder i Sandnes Røde kors omsorg, forteller om Røde Kors sine tilbud og aktiviteter i Sandnes.

 

5 min: Ingrid Asserson forteller om hvordan det er å være/gå Natteravn i Sandnes sentrum.

 

15 min: Hanna Jaatun Heigre forteller om sitt verv i unionen.

 Forfall meldes snarest mulig til Cecilie: engebretsen@sekse.no

 Hjertelig velkomne til møtet vårt!

 Hilsen Helse og Miljøgruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjære alle gode medlemmer! 

Godt nytt år!

Koronareglene er blitt kraftig innstrammet!
Det betyr - som dere nok allerede har forstått - at vi ikke kan avholde januarmøtet som planlagt. 


Vi må alle gjøre vårt for å begrense pandemien, men vi soroptimister kan hver for oss, i soroptimismens ånd,  strekke ut en hjelpende hånd til noen som trenger en håndsrekning. Ta en telefon til noen, tilby å handle eller gjøre andre tjenester for de som ikke kommer seg ut selv. 

Nå får vi håpe at vi kan avholde generalforsamlingen 8. februar.
Vi skal holde dere oppdaterte og vi gleder oss til mer normale tider. De kommer!

Hilsen Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

Velkommen til novembermøtet i Sandnes Soroptimistklubb

 Mandag 9. november kl. 1900 i vårt nye klubblokale, BådeOg huset i Sandnes!

De har 10 p-plasser bak huset. 

Det er komiteen "Økonomi og Sosial, Utdanning og Kultur" som har ansvaret denne kvelden.

 Program:

Foredragsholder Anne Kristine Ekroll fra Hei Verden vil fortelle oss om prosjektet i Laos, skolegang for jenter, som vi nå støtter. De siste 10-15 minuttene vil det være anledning til å stille spørsmål.

 

Pause med kaffe og litt til.    Salg av lilla sløyfer.

5 min ved Biljana. Hun skal fortelle om Solidaritetsaksjonen de har på Våland skole, der inntekten går til Hei Verden.

Soroptimistisk kvarter ved Lianne. 

Informasjon fra styret.

NB! Husk å melde forfall senest torsdag 5. november til   sekr. Liv Marie: liv.ravndal@lyse.net

 

page2image23792272

 

 *******************************************************************************

 

Velkommen til nytt soroptimistår og oktobermøtet i Sandnes Soroptimistklubb!

 

Tid12 oktober kl. 1900

Sted: Skaret Terrasse 5, Austrått, Sandnes

 

 

Lystenning, Appell og opprop

informasjon: ved President Aud Olene Bjørkås

 

Kveldens program:

Metoo, startet som en kampanje i sosiale medier i oktober 2017 med at kvinner delte historier om overgrep og seksuell trakassering. Kampanjen spredte seg raskt. Hovedfokuset i #metoo-kampanjen var seksuell trakassering fra overordnede i arbeidslivet og fra andre med maktposisjoner.

 

På møtet vårt vil Eirin Sund ha noen refleksjoner rundt Metoo.

 

Eirin ble innvalgt på Stortinget fra Rogaland i 2005 og gjenvalgt ved stortingsvalget i 2009 og .2013. Før hun ble valgt inn på Stortinget var hun fylkesvaraordfører i Rogaland 2003-05. Eirin har tidligere vært varaordfører i Gjesdal, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet og statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Eirin er nå distriktssekretær i LO i Rogaland. Hun ble første kvinne noensinne i stillingen.

 

5 minutter: Cecilie Engebretsen vil ha kort innlegg om:

Barnevern og menneskerettigheter – hvor gikk det galt?

En kort innføring i hvorfor Norge det siste året er dømt i menneskerettighetsdomstolen (EMD).

 

Det blir utlodning og enkel servering.

 

Dersom du ikke kan møte, må du melde fra til Liv Marie: liv.ravndal@lyse.net snarest, og senest innen torsdag før møtet