Styret og tillitsvalgte 2020-2021

Styret og tillitskvinner 2021-2022

 

President: Aud Olene Bjørkås

Visepresident: Gladys Egeland

Sekretær:Cecilie Engebretsen

Kasserer: Åse Tesdal

Styremedlem:  Solveig Hodne Hetland

Suppleant 1: Ingrid Reve (permisjon)

Suppleant 2:Solveig Hodne Hetland

Infomedarbeider: Turid Lindheim Nilsen

Webansvarlig: Turid Lindheim Nilsen

Ekstensjonskomite: Leder: Solveig Hodne Hetland

Medlemmer: Ingfrid Ekehaug, Unni Ustad Figenschou

Programansvarlig: Aud Eli Hana Lyse

Assisterende programansvarlig: Gladys Egeland