Styret og tillitsvalgte 2020-2021

Styret og tillitskvinner 2020-2021

 

President: Aud Olene Bjørkås

Visepresident: Målfrid Takle Folkvord

Sekretær:Liv Marie Andersen Ravndal

Kasserer: Åse Tesdal

Styremedlem:  Lene Tesdal Tonstad

Suppleant 1: Ingrid Reve

Suppleant 2: Aud Eli Hana Lyse

Infomedarbeider: Turid Lindheim Nilsen

Webansvarlig: Turid Lindheim Nilsen

Ekstensjonskomite: Leder:  Aud Eli Hana Lyse

Medlemmer: Ingfrid Ekehaug, Unni Ustad Figenschou

Programansvarlig: Torunn Wigdis Oftedal

Assisterende programansvarlig: Gladys Egeland