Sandnes Soroptimistklubb

SANDNES SOROPTIMISTKLUBB ble stiftet 13. april 2002 av past guvernør Ileana Majina, Romania

 Vi er 28 medlemmer og møtedagen vår er 2. mandag i måneden

Som medlem av SANDNES SOROPTIMISTKLUBB får du:

* Et nettverk av yrkesaktive kvinner når du reiser i inn- og utland.
* Mulighet til å delta i arrangementer over hele verden.
* Bli kjent med mange hyggelig kvinner i ditt nærmiljø.
* Sosialt samvær og månedlige møter med faglige og aktuelle foredrag.
* Mulighet til å jobbe med prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter og kvinners stilling nasjonalt   og internasjonalt.
* 5 minutters innlegg og "ordet fritt " fra medlemmer på klubbmøter. 

FORMÅL:
* Å holde en høy etisk standard i yrke og livsførsel, arbeide for menneskerettigheter for alle og spesielt bidra til å bedre kvinnens stilling.
* Å utvikle vennskap og samhold mellom soroptimister i alle land
* Å vise hjelpsomhet og menneskelig forståelse
* Å bidra til internasjonal forståelse og vennskap under mottoet: LOOKING FURTHER

******************************************************

Vi er tilsluttet FOKUS  og UNWOMEN og har tale- og forslagsrett i FN og Europarådet