Handlingsplan 2019-2023

Her finner du omtale av våre prosjekter og våre aktiviteter.
Internasjonalt støtter vi fra september 2020  "Hei verden" sitt utdannings-prosjekt i Laos.
Vi skal i tre år framover betale skolegang for tre jenter i ungdomsskolealder

Fra september 2019 har vi hatt samarbeid med Flykning-enheten i Sandnes kommune – flere forskjellige aktiviteter