Programoversikt 2021-2022

Møteplan 01.10.2021-31.12.2022

 

Møteplan 01.10.2021 – 31.12.2022page3image13708736 page3image13704512

Klubben vår feirer 20 årsjubileum i 2022. Komitéen, Gladys Egeland, Cecilie Engebretsen og Hanne-Keth Qvale, er i gang med planlegging av festen. Dato for feiring blir annonsert når den er klar.

11. oktober 2021 Helse/Miljø

5 minutt: en fra gruppen

20. oktober fellesprosjekt

8. november 2021 IGU/menneskerettigheter og Kvinners stilling

5 minutt: en fra gruppen

25. november 2021 Markering oransjedagen.

13. desember 2021 Styret

Julemøte

10. januar 2022 Økonomi og Sosial/ Utdanning og Kultur

Yrkesforedrag, 5 minutt: en fra gruppen

14. februar 2022 Helse/Miljø

5 minutt: en fra gruppen

8. mars 2022 bekransning Elise Ottesen/Aaslaug Aasland relieff.

Aud Eli Hana Lyse representerer oss i 8.-marskomiteen.

14. mars 2022 Styret – Generalforsamling

5 minutt: en fra styret

4. april 2022 IGU/menneskerettigheter og Kvinners stilling

5 minutt: en fra gruppen

9. mai 2022 Økonomi og Sosial/ Utdanning og Kultur:

5 minutt: en fra gruppen

13. juni 2022 Styret - Sommermøte.

5 minutt: en fra styret

12. september 2022 Helse/Miljø

5 minutt: en fra gruppen

10. oktober 2022 IGU/menneskerettigheter og Kvinners stilling

5 minutt: en fra gruppen

14.november 2022 Økonomi og Sosial/ Utdanning og Kultur

Yrkesforedrag, 5 minutt: en fra gruppen

25. november 2022 Markering oransjedagen. 12. desember 2022 Styret

Julemøte

Møtedag: 2. mandag i måneden kl 19.00.