Programoversikt 2020-2021

Møteplan 01.10.2020-30.09. 2021

12 oktober 2020  IGU/menneskerettigheter og Kvinners stilling                              

9. november 2020 Økonomi og Sosial/ Utdanning og Kultur

25. november 2020 Markering oransjedagen

14.desember 2020 Styret  Julemøte

11. januar 2021 Helse/Miljø                                                                  

8. februar 2021 Styret – Generalforsamling

8. mars 2021bekransning Elise Ottesen relieff

8. mars 2021 IGU/menneskerettigheter og Kvinners stilling

12. April 2021 Økonomi og Sosial/ Utdanning og Kultur: 

Mannekengoppvisning ???

10. mai 2021 Helse/Miljø  ​  

14. juni 2021 Styret - Sommermøte.   

13. september 2021 IGU/menneskerettigheter og Kvinners stilling